top of page

Sibelius Academy/Doctor of Music:

Tuula Jääskeläinen (2023) Music students’ experiences of workload, stress, and coping in higher education. (Second supervisor/Research line)

Taru Koivisto (2022) The (Un)Settled Space of Healthcare Musicians: Developing Hybrid Professionalism in and through Music

in the Finnish Healthcare System. (Responsible supervisor/research line).

 

Minja Koskela (2022) Democracy through pop? Thinking with intersectionality in Popular Music Education in Finnish schools. (Responsible supervisor/research line).

Eeva Siljamäki (2021) Plural possibilities of improvisation in music education: An ecological perspective on choral improvisation and wellbeing. (Responsible supervisor/research line).

Katja Thomson (2021) Reciprocal Integration in a Musical Thirdspace. An Ethnographic study with Refugee Musicians and Higher Music Education Students. (Responsible supervisor/research line).

 

Vilma Timonen (2021) Co-constructing globalizing music education through an intercultural professional learning community – A critical participatory action research in Nepal. (Responsible supervisor/research line).

 

Laura Miettinen (2020) Visions through mobilizing networks: Co-developing intercultural music teacher education in Finland and Israel. (Responsible supervisor/research line).

 

Danielle Treacy (2020) Imagining possibilities: Musician-teachers co-constructing visions in the Kathmandu Valley. (Responsible supervisor/research line).

 

Olli-Taavetti Kankkunen (2018) Listening Education in Finnish Basic Education. (Responsible supervisor/research line).

 

Aleksi Ojala (2017) Learning through Producing. The Pedagogical and Technological Redesign of a Compulsory Music Course

for Finnish General Upper Secondary Schools. (Third supervisor/developer’s line).

 

Tuulikki Laes (2017) The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist

Music Education. (Responsible supervisor/research line).

 

Guillermo Rosabal-Coto (2016) Music learning in Costa Rica: A postcolonial institutional ethnography (Responsible supervisor

of the degree/research line).

 

Sari Muhonen (2016) Songcrafting practice: A teacher inquiry into the potential to support collaborative creation and creative

agency within school music education (Responsible supervisor/research line).

Alexis Kallio (2015) Navigating (un)popular music in the classroom: Censure and censorship in an inclusive, democratic music education (Responsible supervisor/research line).

 

Anna Kuoppamäki (2015) Gender Lessons - Girls and boys negotiating learning community in Basics of Music. (Responsible supervisor/research line).

 

Hanna M. Nikkanen (2014) Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina. (Responsible supervisor/research line).

 

Jukka Enbuska (2014) ‘Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki’ – Nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla. (Responsible supervisor/research line).

Soila Jaakkola (2012) Polkuja kuorosäveltapailuun. Kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjänä (Second supervisor/research line).

Heidi Partti (2012) Learning from Cosmopolitan Digital Musicians: Identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities. (Responsible supervisor/research line).

 

Inga Rikandi (2012) Negotiating Musical and Pedagogical Agency in a Learning Community: A Case of Redesigning

a Group Piano Vapaa Säestys Course in Music Teacher Education. (Responsible supervisor/research line).

 

Minna Muukkonen (2010) Monipuolisuuden eetos. Musiikin aineenopettajat artikuloimassa työnsä käytäntöjä. (Responsible supervisor/research line).

 

Aija Puurtinen (2010) Circulus Cantoris–circuitio musicae: Taiteellisen prosessin reflektio. (Responsible supervisor/artistic line).

 

Tapani Heikinheimo (2009) Intensity of Interaction in Instrumental Music Lessons. (Responsible supervisor/research line).

 

Leena Unkari-Virtanen (2009) Moniääninen musiikinhistoria. Heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta. (Responsible supervisor/research line).

 

Ulla Hairo-Lax (2006): Merkittävät tekijät ja merkittävät hetket päihderiippuvaisen musiikkiterapiassa. (Responsible supervisor/research line).

 

University of Helsinki/Doctor of Philosophy

 

Liisamaija Hautsalo, (2008) Kaukainen rakkaus: Saavuttamattomuuden semantiikka Kaija Saariahon oopperassa. Department of Musicology. (Second supervisor).

Akti_12-06-02_564 copy.jpg
bottom of page